Τελικά αποδείχτηκε σοβαρός ο τραυματισμός του
Υποθέτω πως η αναζήτηση αντικαταστάτη του έχει ήδη ξεκινήσει …