Το The Hoop αναφέρει πως ενδιαφερόμαστε για τον Blakney αν ναυαγήσει οριστικά του Van Rossom!
Ενδιαφέρουσα περίπτωση και σίγουρα ανώτερη από κάτι άλλα ονόματα που ακούμε…