Υπογράφεται σήμερα η συμφωνία με τους ορκωτούς για τον έλεγχο στην ΚΑΕ.

 

 Στη διάρκεια της σημερινής μέρας αναμένεται να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στην ΚΑΕ Άρης και την εταιρεία ορκωτών λογιστών που θα αναλάβει να διεξάγει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί πως δημιουργήθηκε το χρέος για το οποίο η ομάδα θα υπαχθεί στο άρθρο 99.

 

Άντε να δούμε τι θα βρει.