Ο Αργυρόπουλος είναι από τους παίκτες που έχουν λαμβάνειν μικρό χρηματικό ποσό 34.000 ευρώ και είναι θετικός στο να γίνει ένας διακανονισμός της οφειλής.

μέσω Τα είπαν Κουρόγλου – Αργυρόπουλος για την οφειλή | PRESSARIS.