Ένα ακόμα δείγμα του εκπληκτικού περσινού σχεδιασμού και του καλού τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της μεταγραφής Παπανικολάου!