Συνεπής η ΚΑΕ, καταθέτει σήμερα τον φάκελο στην ΕΕΑ | PRESSARIS:

Δεν αποτελεί εμπόδιο για την πληρότητα του φακέλου οι οφειλές που υπάρχουν προς παίκτες, καθώς καμία περίπτωση δεν έχει εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό και δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για καμία από αυτές τις οφειλές.