ΟΝΟΜΑ PTS TS% REB MIN G
CLARK 9.5 39.0 1.3 27.8 4
MILES 10.8 51.0 3.3 25.5 4
LINOS 2.0 75.0 0.3 5.3 3
BETTS 8.8 52.0 3.8 26.3 4
RICHARDSON 7.0 49.0 3.3 24.5 4
CHATZIVRETTAS 5.7 43.0

2.3 23.7 3
MOURTOS 0.0 0.0 2.0 7.5 2
SKORDILIS 0.0 0.0 1.5 7.5 2
KAKIOUZIS 6.5 48.0 4.8 24.3 4
BARLOS 5.8 38.0 5.3 20.3 4
DIKOUDIS 2.0 50.0 1.0 12.0 1
ARGIROPOULOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0
PAPANIKOLAOU 0.0 0.0 0.0 2.0 1
DIXON 16.0 67.0 1.5 22.5 2
DAY 1.5 21.4 1.5 11.5 2
TTL 63.3 47.8 29.5 40 4
OPP 71.8 55.2 38.9 40 4