Μετά από περίπου μια ώρα βγήκε η απόφαση για συνέχιση της προσωρινής διαταγής.  Η οριστική απόφαση θα βγει σε 50 μέρες περίπου.