Προσφυγή ο Αργυρόπουλος – Άρης – SPORT 24:

Η προσφυγή του Αργυρόπουλου( 34.000 ευρώ) ωστόσο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν είναι ο μόνος νέος πονοκέφαλος που καλείται να αντιμετωπίσει η ΚΑΕ Άρης.
Το γιατί; Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σάββας Ηλιάδης μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρόκειται να καταθέσει αίτημα κατάπτωσης της εγγυητικής της ΚΑΕ Άρης για το ποσό των 22.000 ευρώ που έχει λαμβάνειν.

Μάλλον πρέπει να πάει ο Damian με τον Tzeve από το μαγαζί του Σάββα και να αφήσουν πολύ μεγάλο φιλοδώρημα…