Προσβλέπει σε αύξηση των δόσεων για το Δημόσιο.

Οι ιθύνοντες του Άρη ζήτησαν να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις και οι εταιρίες που βρίσκονται στο Άρθρο 99. Οι δόσεις του Άρη (κι όχι μόνο) προς το Δημόσιο είναι 90 και το πλάνο είναι να αυξηθούν στις 120 ή και παραπάνω. Η υπόσχεση που πήραν είναι ότι κάτι τέτοιο εξετάζεται σοβαρά. Αν συμβεί αυτό, οι «κίτρινοι» θα ελαφρύνουν τον προϋπολογισμό τους, αναφορικά με τα χρήματα που πρέπει να δίνουν ετησίως προς το Δημόσιο. Όμως μένει να φανεί αν αυτό θα γίνει ή αν πρόκειται απλά για προεκλογική υπόσχεση…