Πληρώθηκε ο ΦΠΑ-Το τρίπτυχο του Αρβανίτη:

Πρώτο μέλημα της νέας διοίκησης των «κιτρίνων» είναι η εξυγίανση της ΚΑΕ Αρης. Οι πρoτεραιότητες του προέδρου, Λεύτερη Αρβανίτη, όπως και ο ίδιος είχε δηλώσει, είναι «Εφορία, δάνεια και αθλητές». Σήμερα πληρώθηκε η δόση προς το ΦΠΑ οπότε έφυγε ένα βάρος για τουλάχιστον έναν μήνα από την εταιρεία.