Προσφάτως οι άνθρωποι της ομάδας κατέβαλαν τη δόση για τον μήνα Οκτώβρη και μένει ο Δεκέμβριος ο οποίος αναμένεται να τακτοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Πληρώθηκε ένας μήνας του “99” | AllAboutARIS.com

Υποθέτω μιλάμε για τους εκτός δημοσίου , μιας που οι δόσεις του 99 προς το δημόσιο είναι ήδη πληρωμένες.