Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ κατέβαλε σήμερα (31/7) δόσεις που αφορούν σε φορολογικές ρυθμίσεις στις οποίες έχει υπαχθεί η εταιρία.

Πηγή: Πλήρωσε δόσεις φορολογικών ρυθμίσεων η ΚΑΕ

Σε αυτές τις δόσεις πάμε καλά