Η θέση της ΚΑΕ ήταν γνωστό πως ήταν δύσκολη, όμως η καθημερινή έρευνα αποκαλύπτει συνεχώς νέα χρέη, με αποτέλεσμα η εικόνα των οικονομικών, να παρουσιάζεται ζοφερή. Τα αποκαλυπτόμενα μεγέθη των χρεών τείνουν να μετατρέψουν την κατάσταση σε μη διαχειρίσιμη και προβληματίζουν τους υποψήφιους για τη διοίκηση. Δεν είναι μόνο παλαιά παγωμένα κονδύλια, όπως π.χ. των Κλαρκ και Μπετς, αλλά και πολλά «ζεστά» σημερινά, που απαιτούν άμεση κάλυψη, όπως αυτά της εφορίας, τρίτων (Αργυρόπουλος, Χατζηβρέτας, Ηλιάδης και πολλοί άλλοι), αλλά και χρέη που εμφανίζονται καθημερινά, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, παρά τις κατά καιρούς μεγαλόστομες ανακοινώσεις του Τζεβελέκη
Από την άλλη μεριά, η συμπεριφορά των μετόχων είναι προκλητική, γιατί ενώ όχι μόνο έχουν φορτώσει την ΚΑΕ με τεράστια χρέη, αλλά σήμερα ζητούν είτε μετρητά είτε εκχωρήσεις εσόδων της ομάδας, για χρήματα που ισχυρίζονται, πως πρέπει να πάρουν, για να αποχωρήσουν.
Δεν δέχεται κανείς από τους δυο να αναλάβει να πιστοποιήσει το συνολικό ύψος των χρεών, ζητούν όμως να τους επιστραφούν διακόσιες χιλιάδες ευρώ, για χρήματα που κατέβαλαν για ένα παλιό δάνειο ή για την εφορία.