Ο Σπύρος Μούρτος γεμίζει χαρά τον
κόσμο του Άρη!

Είχε ακουστεί εδώ και καιρό, αλλά τώρα μένουν λεπτομέρειες( να συμφωνήσουμε εμείς που εννοείται πως θα το κάνουμε, γιατί ο Άρης χτίζει στα ταλέντα του, αρκεί να παίζουν αλλού…)