Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην ΚΑΕ Άρης, ο λόγος σε νομικό.

Ο οικονομικός έλεγχος που ξεκίνησε από τα τέλη του 2013, για τις χρήσεις των διοικήσεων της ΚΑΕ Άρης μετά το 2003 (όταν συστάθηκε η νέα εταιρία) ολοκληρώθηκε.

Ο ορκωτός λογιστής, Δημήτρης Πρωτογερόπουλος, κατέθεσε στο δ.σ. της ΚΑΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου και ο νομικός και πρώην μέλος του δ.σ. της ομάδας, Σεραφείμ Ερείνης, θα κληθεί να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία προς υπεράσπιση των συμερόντων των «κίτρινων». Εφόσον υπάρχουν μεμπτά σημεία στις χρήσεις στις οποίες έγινε έλεγχος, οι «κίτρινοι» θα κινηθούν νομικά εναντίον κάθε υπευθύνου και αυτοί που διέπραξαν παραβάσεις θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Να λογοδοτήσουν…