Οι παίκτες αποφασίζουν αύριο αν θα “σπάσουν” την αποχή!:

Η πληροφορία που μεταφέρθηκε στον Γιάννη Δαμιανίδη από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ Βασίλη Οικονομίδη πως τα χρήματα από τη δόση των τηλεοπτικών έχουν εισπραχθεί επιβεβαιώθηκε και μέσα από κάποιες επαφές που έκαναν οι παίκτες.