Τέλειωσε λοιπόν η ψηφοφορία για τους καλύτερους ξένους της δεκαετίας και 4 ξένοι ξεχώρισαν…

  1. Massey 63(/71 ,88%!) Όπως λέει κι ένας φίλος, ο Massey, βγήκε με δικτατορικά ποσοστά.
  2. Wilkinson 39(/71,54%)
  3. Solomon 37(/71,52%)
  4. Stack 32(/71,45%)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ