Γιατί δε θέλω να ξεκινήσει η γκρίνια από τις 2 του Οκτώβρη …
Γιατί δε θέλω να διαβάζω τα άρθρα με τις δικαιολογίες …
Γιατί δε θέλω να διαβάζω τα άρθρα με τα ” σας τα έλεγα εγώ …”
Γιατί δε θέλω να δω τον Ελληνιάδη να πανηγυρίζει ξανά…
Γιατί δε θέλω να σπάσω τη τηλεόραση μου …
Γιατί δε θέλω να χάσω από τους Τίποτα πάλι …
Γιατί δε θέλω να το διανοηθώ ότι θα συμβεί …
Γιατί δε θέλω να ξενερώσω κι άλλο …