Η ΕΕΟΔΑΚ έκανε δεκτό το αίτημα του Άρη για νέα αναβολή στην εκδίκαση της προσφυγής του Σπύρου Μούρτου κατά της ΚΑΕ και έτσι ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 19 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Νέα αναβολή στην προσφυγή Μούρτου, ορίστηκε εκδίκαση στις 19 Σεπτεμβρίου – PRESSARIS