Και του χρόνου να μιλάμε για έσοδα κι όχι για χρέη(γενικά κι όχι μόνο στον Άρη!)