Με την μπαταρία να με εγκαταλείπει , μπόρεσα να πάρω μόνο το πρώτο ημίχρονο …
Πρώτη προσπάθεια μου και όχι καλή ποιότητα εικόνας …
Αλλά να είστε καλοί μαζί μου …