Η ΣΑΡΙΣΑ δεν διαλύεται, συνεχίζει να υπάρχει, πιστή στις αρχές της! | PRESSARIS:

Η ΣΑΡΙΣΑ αποφάσισε πως δεν θα προσχωρήσει στο Aris Golden Club και μπορεί μεμονωμένα ο καθένας που είναι μέλος της ΣΑΡΙΣΑ να συνδράμει οικονομικά στο νέο εγχείρημα. Ο λόγος που δεν προχωράει μια “ενοποίηση” των δύο φορέων είναι ότι έχουν διαφορετικούς στόχους και λόγους ύπαρξης, αν εξαιρέσει κανείς την οικονομική στήριξη στην ΚΑΕ.