Η επιστολή Τζεβελέκη για τη λύση στην ΚΑΕ:

γ) Υπήρξε ομόφωνη παραδοχή ότι η μόνη λύση είναι η δημιουργία μιας πλατιάς
κίνησης φίλων μπάσκετ. Ο ιδρυτικός πυρήνας αυτής της κίνησης θα είναι οι
παλαιοί μέτοχοι και ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας 60-70 ατόμων που
θα μπορούν από κοινού να σηκώσουν το βάρος της ΚΑΕ από εδώ και πέρα.

δ) Η κίνηση αυτή θα έχει ως στόχο:
1)την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΚΑΕ ΑΡΗΣ.
Μια από τα ίδια ή μου φαίνεται: