Πηγή: Εφαρμογή του ίνσταντ ριπλέϊ στα πλέι οφ – Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

 

Η χρήση του ίνσταντ ριπλέϊ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του πρώτου διαιτητή, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 46.12 του κανονισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας:

Είναι εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει πριν την έναρξη του αγώνος και να χρησιμοποιήσει τεχνικό εξοπλισμό (Σύστημα Στιγμιαίας Επανάληψης – Instant Replay System (IRS), εάν είναι διαθέσιμος, για να αποφασίσει, πριν την υπογραφή του φύλλου αγώνος:

Στο τέλος του περιόδου ή της παράτασης

– εάν το τελευταίο επιτυχημένο σουτ για καλάθι, έγινε πριν ηχήσει η κόρνα για την λήξη της περιόδου.

– Εάν και πόσος χρόνος απομένει στο χρονόμετρο του αγώνος, εάν:

• Μια παράβαση εκτός ορίων διαπραχτεί από τον σουτέρ.

• Μια παράβαση των 24’’ (shot clock) διαπραχθεί

• Μια παράβαση 8 δευτερολέπτων συμβεί.

• Ένα σφάλμα καταλογιστεί, πριν την λήξη του αγωνιστικού χρόνου.

Όταν το χρονόμετρο του αγώνος δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο και σε κάθε παράταση,

– εάν το τελευταίο επιτυχημένο σουτ για καλάθι, έγινε πριν ηχήσει η κόρνα για την λήξη της περιόδου.

– Εάν το σουτ για καλάθι ελευθερώθηκε πριν τον καταλογισμό οποιουδήποτε σφάλματος.

– Να ταυτοποιηθεί ποιος παίκτης προκάλεσε την έξοδο της μπάλας εκτός ορίων.

Σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνος

– Εάν το επιτυχημένο σουτ θα μετρήσει για 2 ή 3 πόντους

– Μετά από δυσλειτουργία του χρονομέτρου του αγώνος ή των 24’’ (shot clock), προκειμένου να προσδιορισθεί ο προς διόρθωση χρόνος.

– Να ταυτοποιηθεί ο σωστός παίκτης που σουτάρει ελεύθερη/ες βολή/ες

– Να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι συνοδοί και παίκτες, στη διάρκεια μιας συμπλοκής.