Εκδικάστηκε η υπόθεση για τον οριστικό διορισμό της διοίκησης πρωτοδικείου στην ΚΑΕ | PRESSARIS.

 

Ήταν περισσότερο τυπική η διαδικασία σήμερα. Ήταν παρόντες τα μέλη της διοίκησης της ΚΑΕ, ο νομικός της εταιρείας, Γιώργος Οικονόμου και το πρωτοδικείο εκδίκασε την υπόθεση για να δώσει οριστικό διορισμό στα συγκεκριμένα άτομα για να απαρτίσουν την διοίκηση της εταιρείας. Η απόφαση θα εκδοθεί σε περίπου έναν μήνα και από τότε θα ξεκινήσει να μετράει η θητεία αυτής της διοίκησης.