Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα businessnews.gr «η εταιρεία Aris Sports Management ξεκινάει την δραστηριότητα της στην χώρα μας καθώς καταχωρήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η απόφαση της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «ARIS SPORTS MANAGEMENT (ASM)» για εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της.

Η ASM έχει έδρα την Ζυρίχη, ιδρύθηκε το Ιούλιο του 2015 και διοικείται-εκπροσωπείται από την δρα Γεωργία Ευσεβίου (Πρόεδρος), τον Νικόλαο Λάσκαρη και τον Ελβετό Adrian Christoph Bürgi.

Ο Νίκος Λάσκαρης είναι ο μεγαλομέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης και η Γεωργία Ευσεβίου η σύζυγος του. Όπως όλα δείχνουν η εταιρεία θα έχει σχέση με την διοίκηση του αθλητικού σωματείου».

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της εταιρείας αναφέρεται πως είναι «η Διοίκηση, Διεύθυνση και Διαχείριση κάθε μίας και όλων των δραστηριοτήτων, υποθέσεων και έργων που αφορούν και σχετίζονται με την επίτευξη του σκοπού οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη. ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας καθώς και οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ομάδας και αθλητικής ή μη εταιρείας/ομίλου».

Eπίσης:

Η παροχή υπηρεσιών για την έκδοση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης και εκχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης όλων των τύπων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως δικαιωμάτων κοινής χρήσης, πρωτογενών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ειδικής φύσεως (sui generis) (δηλ. δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων, ετικετών, χρωμάτων, διακριτικών σημάτων κλπ), καθώς και των δικαιωμάτων δικαιόχρησης οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόνψ άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων σχετικών ή μη ομάδων/ομίλων και συνδεδεμένων ή εκχωρηθέντων τίτλων.
Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, επαγγελματικό ή μη, όμιλο καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλο αθλητικό όμιλο ή εταιρεία ή ομάδα και/ή άλλες συνδεδεμένες ή μη ομάδες σε σχέση με αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών, νομικών θεμάτων αθλητικής διαχείρισης, μάρκετινγκ, διαφήμισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η διαφημιστική εκμετάλλευση των αγώνων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων, μέσω κατανομής διαφημιστικού χώρου και/ή χρόνου στο διαδίκτυο, πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διαφημιστικών πωλήσεων σχετικά με οποιοδήποτε είδος προώθησης και εκδήλωσης σχετικής με την ομάδα, καθώς και οποιασδήποτε άλλη πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου που μπορεί να εκτελεσθεί βάσει αμοιβής ή σύμβασης, της παρουσίας περιμετρικής διαφήμισης γηπέδου και της εξασφάλισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, της εκμετάλλευσης και χρήσης οθονών Led, πραγματικών ή εικονικών, προβολών και τυχόν άλλων σχετικών μεθόδων και κατασκευών προώθησης, πραγματικών ή εικονικών, καθώς και η παροχή περαιτέρω υπηρεσιών αναφορικά με την κατανομή χώρου καταστήματος για την αποτελεσματική επίδειξη των εμπορευμάτων και γενικά οποιωνδήποτε άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών.
Οι εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, παραστάσεις και θεάματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, την ιστορία, την αθλητική, πνευματική και πολιτιστική αναγνώριση, βοήθεια και προώθηση οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων, η συνολική οργάνωση όλων των ειδών των διαφημιστικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της ομάδας ή των συνδεδεμένων ομάδων στους οπαδούς και το γενικό κοινό, καθώς και η ικανότητα εμπορικής διαχείρισης και έκδοσης εισιτηρίων για τα ανωτέρω αθλητικά και πολιτιστικά θεάματα, στο πλαίσιο της προώθησης αγώνων ποδοσφαίρου. τυχόν προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ενεργειών με στόχο την προβολή και προώθηση της ομάδας συνολικά.
Η ίδρυση, κατασκευή και ανάπτυξη όλων των ειδών αθλητικών κέντρων, γηπέδων ή αρένων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη. Ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων, καθώς και η ίδρυση και ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, ακαδημιών και ιδρυμάτων, προγραμμάτων ανάπτυξης, διδασκαλίας, προπόνησης, άμιλλας και εκπαίδευσης γενικά, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας σε σχέση με τον αθλητισμό και η οργάνωση όλων των ειδών των αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, εκθέσεων και αθλητικών παιχνιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση και γενική εμπορία όλων των ειδών κινητής, ακίνητης και άυλης περιουσίας ή δικαιωμάτων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένοι εταιρειών σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή της χρήσης τους με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε.
Η ίδρυση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο σχεδιασμός, παραγωγή και εκμετάλλευση προγραμμάτων και εκπομπών σε σχέση με τον αθλητισμό με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε.
Η μελέτη, δημιουργία, επάνδρωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση όλων των ειδών νέων και υφιστάμενων προγραμμάτων, προϊόντων και τεχνολογιών με οποιοδήποτε μέσο, ενδεικτικά οπτικοακουστικών, τηλεόρασης, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου, σε σχέση με τον αθλητισμό, για λογαριασμό οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών.
H παροχή τουριστικών, ξενοδοχειακών, ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών υπηρεσιών οργάνωσης και ασφαλείας, σε σχέση με αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε οιαδήποτε επαγγελματικό ή μη όμιλο καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλο αθλητικό όμιλο, ή εταιρείας ή ομάδα και/ή άλλες συνδεδεμένες ή μη ομάδες/εταιρείες.
Η μελέτη, σχεδιασμός, προετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων χορηγίας, αδειοδότησης, εμπορευματοποίησης, διαχείρισης μάρκας και υποστήριξης όλων των ειδών των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, καθώς και άλλων Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών, Τμημάτων Επαγγελματιών Αθλητών, Αθλητικών Ομίλων. Αθλητικών Ενώσεων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών ή των δραστηριοτήτων που παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς, οργανισμούς ή ανώνυμες εταιρείες.
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης αθλητισμού οποιασδήποτε αθλητικής υποδομής και/ή άλλων Ολυμπιακών ή μη Ολυμπιακών αθλημάτων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών. . Η εκμετάλλευση των πόρων από κεφάλαια της ΕΕ (ΚΣΠ) σχετικά με τον αθλητισμό, την κοινωνία πληροφοριών ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.
Η πώληση δικαιωμάτων αγώνων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων, η τηλεοπτική ή online (μέσω διαδικτύου) μετάδοση εντός της χώρας ή στο εξωτερικό, η διανομή προγράμματος κατ’ οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – χρέωση ανά θέαση (live-streaming), και η κάλυψη υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης ή τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και άλλων καλωδιακών υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών καθώς και άλλων ασύρματων σχετικών υπηρεσιών συνολικά.
Η παροχή υπηρεσιών όπως η ενοικίαση και μίσθωση εξοπλισμού αναψυχής και αθλητικού εξοπλισμού.
Η διαφημιστική εκμετάλλευση των αγώνων οποιουδήποτε επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού Ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, μέσω κατανομής διαφημιστικού χώρου και/ή χρόνου στο διαδίκτυο, πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διαφημιστικών πωλήσεων σχετικά με οποιοδήποτε είδος προώθησης και εκδήλωσης σχετικής με την ομάδα, καθώς και οποιασδήποτε άλλη πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου που μπορεί να εκτελεσθεί βάσει αμοιβής ή σύμβασης, της παρουσίας περιμετρικής διαφήμισης γηπέδου και της εξασφάλισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων καθώς και η παροχή περαιτέρω υπηρεσιών αναφορικά με την κατανομή χώρου καταστήματος για την αποτελεσματική επίδειξη των εμπορευμάτων και γενικά οποιωνδήποτε άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών.
Οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, την ιστορία, την αθλητική, πνευματική και πολιτιστική αναγνώριση, βοήθεια και προώθηση οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων στους οπαδούς και το γενικό κοινό, καθώς και η ικανότητα εμπορικής διαχείρισης και έκδοσης εισιτηρίων για τα ανωτέρω αθλητικά και πολιτιστικά θεάματα, στο πλαίσιο της προώθησης αγώνων καλαθοσφαίρισης, τυχόν προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ενεργειών με στόχο την προβολή και προώθηση της ομάδας συνολικά.
Η μεσολάβηση, σύναψη, παρακολούθηση και λύση των συμβολαίων παικτών οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, η διεξαγωγή, συντονισμός και ολοκλήρωση εσωτερικών και διεθνών μεταγραφών Ελλήνων και ξένων παικτών των ανωτέρω αθλητικών νομικών προσώπων, η παροχή συμβουλών, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η εκπροσώπηση καλαθοσφαιριστών.
Το εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, αθλητικού και μη εξοπλισμού, ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού εντός και εκτός των καταστημάτων, ακόμη και μέσω ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου, οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών καθώς και οποιουδήποτε προϊόντος εκχωρηθέντων ή συνδεδεμένων μαρκών και επωνυμιών.
Η ίδρυση, διαχείριση και διοίκηση συνδεδεμένων Αθλητικών Ακαδημιών οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, το εμπόριο αθλητικών ειδών, ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού, χονδρικό ή λιανικό, εντός και εκτός καταστημάτων, ακόμη και μέσω ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου καθώς και τυχόν προμήθεια επί των πωλήσεων αυτών.
Η ανάπτυξη και οργάνωση Δικτύου συνεργαζόμενων Ακαδημιών-Ομίλων ή άλλων αθλητικών νομικών προσώπων Αθλητικών Ενώσεων (σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και προγράμματα προπόνησης) για ή οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας, σε συνεργασία με Ακαδημίες-ομίλους ή άλλα αθλητικά νομικά πρόσωπα εθνικών ή ξένων Αθλητικών Ενώσεων.
Η ανάπτυξη και ποιοτική προπόνηση των επαγγελματιών παικτών οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, ή νέων ερασιτεχνών παικτών σε Αθλητικές Ακαδημίες των ομάδων αυτών στο πλαίσιο της προώθησης μίας αθλητικής και ψυχαγωγικής προπόνησης, η παροχή υπηρεσιών προπόνησης για αθλητές και Αθλητικές Ακαδημίες. Η συνεργασία αθλητών μεταξύ τους, η υποστήριξη και προώθηση νέων ταλαντούχων παικτών στην ομάδα οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, καθώς και η παροχή κινήτρων για την άθληση.
Η μεσολάβηση, σύναψη, παρακολούθηση και λύση των συμβολαίων παικτών, η διεξαγωγή, συντονισμός και ολοκλήρωση εσωτερικών και διεθνών, μεταγραφών Ελλήνων και ξένων καλαθοσφαιριστών της ομάδας οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, η διεξαγωγή, συντονισμός και ολοκλήρωση εσωτερικών και διεθνών μεταγραφών Ελλήνων και ξένων καλαθοσφαιριστών των ανωτέρω αθλητικών νομικών προσώπων, η παροχή συμβουλών, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η εκπροσώπηση παικτών.
Η παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, εκπροσώπησης παικτών και της ομάδας οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, με διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ενός συμβολαίου εργασίας ή η παροχή αθλητικών υπηρεσιών και η εκπροσώπηση της ομάδας οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, για τους σκοπούς συμβολαίων μεταγραφής και άλλων σχετικών συναλλαγών (π.χ. δανεισμός αθλητών, παικτών κλπ).
. Η μεσιτεία, σύναψη, παρακολούθηση και καταγγελία συμβάσεων χορηγίας, μάρκετινγκ και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών και άλλων δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων, καθώς και η διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση των πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε, επαγγελματικού ή μη, ομίλου καλαθοσφαίρισης ή τυχόν άλλου αθλητικού ομίλου, ή εταιρείας, ή ομάδας και/ή άλλων συνδεδεμένων ή μη ομάδων/εταιρειών, των καλαθοσφαιριστών τους ή τρίτων, ατόμων και/ή εταιρειών (δικαιωμάτων εικόνας, δικαιωμάτων υπογραφής κλπ).
Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης σχετικής, αναγκαίας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία είναι πιθανό να εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας.
Νόμιμος εκπρόσωπος και αντίκλητος του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίσθηκε o Μάνος Λάσκαρης, αδερφός του Νίκου Λάσκαρη και εντεταλμένος Σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
stepap

Ρε παιδιά….έχουμε κανένα νέο για Καββαδά ,Τσαιρελη…πολυ ησυχία υπάρχει κ με ανησυχεί.
(Night…ετσι για να σε στείλω, όπως μας έστειλες κ συ με το κατεβατό που ανέβασες)

pvg

Κάποιος νομικός στην παρέα για να μας το αναλύσει!!!

Kyriakouleas

θέλεις κάτι συγκεκριμένο, ή να αρχίσουμε να αναλύουμε όλο το κατεβατό του Ναιτ??? (σε αυτήν την τελευταία περίπτωση δεν είμαι βέβαιος αν ο σερβερ, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει το μέγεθος του αρεχείου 🙂 ) Σε γενικές γραμμές πάντως, πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο διοίκησης από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα….ουσιαστικά πρόκειται για την εταιρεία-ιδιοκτήτρια, της ΚΑΕ, με άλλα λόγια, ιδιοκτήτης (ή μεγαλομέτοχος αν προτιμάτε) δεν θα είναι ο Νίκος Λάσκαρης, αλλά αυτή η εταιρεία, η οποία ωστόσο μπορεί να έχει υπό την ιδιοκτησία της και άλλες ΚΑΕ, ή εν γένει αθλητικές εταιρείες, και η οποία ωστόσο θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, εκτός των αγοραπωλησιών παικτών, και ότιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει χρήμα στο ταμείο της ΚΑΕ, όπως διαφήμιση, μπουτικ, αγώνες επιδείξεως, τηλεοπτικά κλπ κλπ, χρήμα όμως που θα καταλήγει σε αυτήν την εταιρεία, υπό τη μορφή συμμετοχών (holdings)…με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί πιο εύκολα, να υπάρξει περαιτέρω συμμετοχή κεφαλαιούχων, σταα της ΚΑΕ, χωρίς ωστόσο να απαιτούνται οι δυσκοίλιες διατυπώσεις, αφού θα μπορούν να μπουν στην συμμετοχική-διοικητική-ότιθέλετε εταιρεία, που ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στην ΚΑΕ, χωρίς πολλές προυποθέσεις, μιας και η εταιρεία-αφεντικό, δεν είναι αθλητική…περαιτέρω, η συγκεκριμένη εταιρεία, θα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει παίχτες και για λογαριασμό άλλων ομάδων, ενώ το γεγονός ότι η έδρα της βρίσκεται σε χώρα ειδικού καθεστώτος, εκτός ευρωπαικής ένωσης, ενδεχομένως να επιτρέπει φοροαποφυγή (καμία σχέση με τη φοροδιαφυγή), με νόμιμο τρόπο (μια ψυχή του πολιτικούστίβου, κάποτε είχε πει, πως ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό), γεγονός που επιτρέπει της εφαρμογή ξένου δικαίου, και άρα περισσότερες δυνατότητες- αφού το φορολογικό κόστος θα είναι μικρότερο-να επενδυθεί ουσιαστικά μεγαλύτερο κεφάλαιο στην πραγματική ομάδα…αυτά είναι εν πρώτοις τα καλά…διότι υπάρχουν και κακά…θεωρητικά μπορεί η ίδια εταιρεία, να έχει υπό την ιδιοκτησία της και άλλες ομάδες εντός της χώρας, αλλά και αλλού…εκεί λίγο τα πράγματα μπερδεύονται, αφού μπορείς να φανταστείς, ένας ιδιοκτήτας να έχει τον Ατη, την την Αλμπα, τον κολοσσό, μια ρώσικη, τον παοκ, τρεις ποδοσφαιρικές παε κλπ κλπ…από κει και πέρα είναι καθαρά ζήτημα επιλογής , το ποια θέση σε όλο αυτό το φαινομενικά πολύπλοκο οικοδόμημα θα έχει ο άρης, και αν θα είναι το κέντρο όλης αυτής της δραστηριότητας, ή δορυφόρος, ή όπως λέμε δόκιμα τώρα τελευταία, το “σκαλοπάτι” για να μπεί η ιδιοκτησία στον αθλητικό χωρο, ο οποίος υπό προυποθέσεις μπορεί και είναι χρυσοφορος…

Pantelis

Την ENIC τη θυμάσαι; Νομίζω ότι υπήρχαν περιορισμοί σχετικά με τις ομάδες που μπορούσε να έχει στην Ελλάδα. Πάντως πριν λίγο καιρό είχα γράψει εδώ μέσα το εξής όταν μιλούσαμε για τη φορολογία. Ότι μπορεί ο Άρης να δανειστεί παίχτη από μια ομάδα της Ελβετίας η οποία θα έχει κλείσει έναν παίχτη που αξίζει 600.000 και θα τον δανείζει στον Άρη, ο οποίος θα πληρώνει μόνο τις 200.000 του συμβολαίου ώστε έτσι να γλιτώνει την υψηλή φορολογία. Τώρα αν αυτή η ελβετική ομάδα ανήκει στον Λάσκαρη ή αυτός απλά έχει ένα μικρό μερίδιο της μικρό το κακό. Αν και να πω την αλήθεια είμαι λίγο καχύποπτος με τέτοιες καταστάσεις.

Kyriakouleas

αυτό περίπου εννοούσα….οι περιορισμοί δεν νομίζω ότι ισχύουν πλέον…έχει αλλάξει το καθεστώς…ωστόσο, ακριβώς αυτό είναι που παραμένει ομιχλώδες..και σκοπίμως θα παραμείνει …το αν είναι για καλό, δηλαδή αν όλα γίνονται για τον αρη, η οαρης θα είναι το σκαλοπάτι ή το μέσον για κάτι άλλο, μόνο εκ του αποτελέσματος θα φανεί και θα κριθεί…

Pantelis

Νομίζω ότι από τη στιγμή που το όνομα της εταιρείας είναι aris sport managment η πιθανότητα λέει πως θα είναι για τον Άρη.

Kyriakouleas

ή ίσως, ένα πρώτης τάξεως ξεκάρφωμα…

Pantelis

Ποιος ξέρει; Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει δείξει ο Λάσκαρης ότι είναι πλυντήριο πολλών στροφών όπως στην ΑΕΚ. Ούτε τεράστια συμβόλαια έχει δώσει, ούτε αποδεσμεύσεις παιχτών έχει κάνει. Πιο πολύ μέσω φιλανθρωπιών αν γίνεται τίποτα παρά μέσω του Άρη. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Kyriakouleas

έτσι φαίνεται,,,ίδομεν…

kostasjacob

Εμενα για φορολογικό παραθυράκι μου κανει….