Αφού δε μας απέβαλαν  κι από το πρωτάθλημα, πάλι καλά να λέμε…