Πηγή: Απάντηση Αρβανίτη για το Nick Galis Cup (pic) – AllAboutARIS.gr