Αυτό που νοιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε σαν Διοίκηση, είναι να καλέσουμε τις δυο πλευρές να καθίσουν σε ένα τραπέζι μαζί με εμάς, ώστε να βρούμε μια κοινή και δίκαιη λύση προς διευθέτηση του ζητήματος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, τόσο ο κ. Αλεξανδρής, όσο και η ΣΑΡΙΣΑ, θα βάλουν επάνω από οτιδήποτε άλλο το συμφέρον της ομάδας, όπως άλλωστε έκαναν μέχρι σήμερα.