Ο Καστρίτης καλείται το ταχύτερο να βρει παίκτη ή και παίκτες στους ψηλούς. Και αυτό γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πόσο θα λείψει ο Καββαδάς και ο Αρης έχει ανάγκη ενίσχυσης. Αν προκύψει πρόβλημα και με τον Καββαδά τότε ο Αρης θα κινηθεί για 2 ψηλούς.

Ο Καστρίτης χτενίζει τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά και μάλιστα έγινε ερώτηση και για τον Κουζέλογλου. Επίσης, θα πρέπει ο Αρης μέχρι την Παρασκευή να κάνει όποιες προσθήκες θέλει, για να έχει άμεσα την έκδοση των δελτίων και να μην χρειαστεί εκ νέου φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πηγή: Αναζητούν τον αντί Σανόγκο, αναμονή και για το θέμα Καββαδά-Ισως χρειαστούν και 2 ψηλοί, ερώτηση για Κουζέλογλου! – pressaris.gr

Αυτοί οι τίτλοι των άρθρων που γράφει ο Τότσικας είναι μεγαλύτεροι κι από τα άρθρα…