Αλλάζει το μετοχικό καθεστώς της ΚΑΕ!.

 

Όπως γίνεται κατανοητό, από τη στιγμή που οι κ.κ. Αρβανίτης και Γαλιλαίας «αποκτήσουν» το 51% της «Γένεσις», θα έχουν τον έλεγχο της ΚΑΕ Άρης. Τα έντυπα παραχώρησης των μετοχών έχουν ήδη συνταχθεί και οι εξελίξεις αναμένονται ακόμα και σήμερα (22/5). Είναι μία εξέλιξη η οποία αναμένεται να βοηθήσει τον Άρη, από τη στιγμή που ο έλεγχος της εταιρίας που έχει υπό τη σκέπη της την ΚΑΕ Άρης θα περάσει στους ανθρώπους που διοικούν τώρα την ομάδα. Έτσι, οι τελευταίοι θα μπορέσουν να δρομολογήσουν τις εξελίξεις σχετικά με την είσοδο «νέου αίματος» στον Άρη, ειδικά εφόσον έχει αίσιο τέλος η προσπάθεια υπαγωγής της ΚΑΕ στο Άρθρο 99.