Ακαδημίες μπάσκετ: Εφαρμογή του σέρβικου μοντέλου από τον Μίλτο Μηλιάτη! | PRESSARIS:

«Φυσικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται αλλά θα πρέπει να έχει συνέχεια και όχι αναλαμπές. Να είναι συνεχόμενο το πρόγραμμα, να υπάρχει μια κοινή γραμμή και να μην στηρίζεται σε πρόσωπα, αλλά σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει συνέχεια και θα στηρίζεται στην σωστή δουλειά και την μεθοδικότητα. Αυτό το πλάνο για μένα θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα μέσα σε μια πενταετία».