Κριτική κάνει και αυτός στον Ματσόν και ακόμα αν και δε συμφωνώ σε όλα με αυτόν , δεν μπορώ παρά να δεχτώ ότι έχει την άποψη του και την διατυπώνει , με σωστά ελληνικά …
αντίθετα με κάτι άλλους…