Συναντήθηκαν οι μέτοχοι, αρχικό «όχι» για Πρωτοδικείο:

 Τα μέλη της ΓΕΝΕΣΙΣ εξουσιοδότησαν τον Θανάση Τζεβελέκη για τις επόμενες συναντήσεις και κινήσεις που θα γίνουν ώστε να βρεθεί λύση, ώστε να μην «μπλοκάρονται» οι εξελίξεις από την απουσία ενός ή δύο μετόχων. Ο κ. Τζεβελέκης θα ξεκινήσει πλέον σειρά επαφών για να δει πως μπορεί να βοηθηθεί η ΚΑΕ σε όλα τα επίπεδα…

Βρείτε λύση κι αφήστε τα πολλά πολλά…