Σε 40-50 μέρες η οριστική απόφαση για το άρθρο 99!

Μετά από περίπου μια ώρα βγήκε η απόφαση για συνέχιση της προσωρινής διαταγής.  Η οριστική απόφαση θα βγει σε 50 μέρες περίπου.